Nauka on-line

nasze nowe artykuły tematyczne

Previous Next
 • Uczelnia wyższa

  Jak wybrać najlepszą dla siebie uczelnię wyższą? Nie jest to proste pytanie, a odpowiedź na nie jest znacznie trudniejsza. Przede wszystkim, trzeba mieć sprecyzowane zainteresowania i oczekiwania wobec samego siebie. Dopiero tak sprecyzowane oczekiwania pozwolą na to by zastanowić się teraz nad wyborem odpowiedniego kierunku studiów. Tu warto uspokoić każdego kandydata. ...

 • Studia wyższe

  Coraz częściej młodzi ludzie decydują się na podjęcie edukacji na uczelni wyższej. Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach miały oczywiście wpływa na poziom i jakość tychże uczelni, jednak, nie zmieniły zainteresowania nimi, jakie młodzi ludzie wykazują z roku na rok. Do dyspozycji mamy bardzo różne rodzaje uczelni wyższych. Wiele zależy od ...

 • Niedostateczne zywienie

  Wskutek niedostatecznego żywienia zwierząt rosnących następuje zahamowanie tempa ich wzrostu. Ale gdy później znajdą się one w warunkach optymalnego żywienia — obserwuje się zjawisko kompensacji. Jeżeli okres niedożywienia trwał krótko — następuje zarówno kompensacja masy ciała, jak i rozwoju; zwierzę „nadrabia" masę ciała i będzie miało harmonijną budowę. Ale jeżeli ...

 • Napedy elektryczne

  Zespoły napędu elektrycznego mogą być sterowane bezpośrednio i zdalnie. Sterowanie może być automatyczne i półautomatyczne. Prostsze urządzenia sterowane są ręcznie, a sterowanie takie polega na uruchomieniu lub zatrzymaniu silnika danego urządzenia za pomocą wyłączników. Wszystkie główne mechanizmy mają sterowanie automatyczne, odznaczające się dużą dokładnością i szybkością działania, umożliwiające zdalne kierowanie ...

Uczelnia wyższa

Posted by admin Categories: Blog
Jan
10
nauka (45)

Jak wybrać najlepszą dla siebie uczelnię wyższą? Nie jest to proste pytanie, a odpowiedź na nie jest znacznie trudniejsza. Przede wszystkim, trzeba mieć sprecyzowane zainteresowania i oczekiwania wobec samego siebie. Dopiero tak sprecyzowane oczekiwania pozwolą na to by zastanowić się teraz nad wyborem odpowiedniego kierunku studiów. Tu warto uspokoić każdego kandydata. Raz wybrane studia można  [ Read More ]

Napedy elektryczne

Posted by admin Categories: Blog
Dec
04
rp_nauka24.jpg

Zespoły napędu elektrycznego mogą być sterowane bezpośrednio i zdalnie. Sterowanie może być automatyczne i półautomatyczne. Prostsze urządzenia sterowane są ręcznie, a sterowanie takie polega na uruchomieniu lub zatrzymaniu silnika danego urządzenia za pomocą wyłączników. Wszystkie główne mechanizmy mają sterowanie automatyczne, odznaczające się dużą dokładnością i szybkością działania, umożliwiające zdalne kierowanie całym kompleksem zespołów oraz ułatwiające  [ Read More ]

Motyw zaufania

Posted by admin Categories: Blog
Dec
04
nauka (25)

Motyw zaufania do natury człowieka splótł Górki z afirmacją naturalnych sił życia w jego elementarnych, biologicznych przejawach. Na tym problemie oparł opowiadania Na tratwach. Najsilniej wszakże motyw ten został wygrany w opowiadaniu Dwudziestu sześciu i jedna, istnym poemacie na cześć najpierwotniejszej potęgi — miłości, brzmiącym zarazem jak ostrzeżenie przed próbą przeciwstawiania życiu antynaturalnych złudzeń. Zaufanie  [ Read More ]

Moralizacja

Posted by admin Categories: Blog
Dec
04
nauka (28)

Opowiadania Gorkiego podważały rozpowszechnione ujmowanie lumpa jako ofiary warunków społecznych, ukazywały — zamiast nieszczęśników — ludzi niezależnych i dumnych, nie odczuwających nawet potrzeby protestu przeciwko materialnym warunkom bytowania. Konowałow, bohater tytułowy opowiadania z 1897 r., nie chce być „logicznym faktem” uwarunkowanym przez długi ciąg przesłanek historycznych i socjologicznych, broni bowiem prawa człowieka do stanowienia o  [ Read More ]

Metody badawcze

Posted by admin Categories: Blog
Dec
04
rp_nauka80.jpg

Zarówno dla badań jakości procesów domieszkowania, jak i badań defektów radiacyjnych, towarzyszących procesowi implantacji, stosuje się szereg metod badawczych, spośród których do najważniejszych należą metody rentgenowskie i mikroskopii elektronowej , Z metod umożliwiających określenie typu defektów radiacyjnych należy wymienić: metody elektronowego rezonansu paramagnetycznego , metody optyczne , metody badań zjawisk kanałowania i rozpraszania cząstek alfa  [ Read More ]

Lot balonem

Posted by admin Categories: Blog
Dec
04
rp_nauka78.jpg

W grudniu 1783 r. J. Charles i A. Robert odbyli na balonie wypełnionym wodorem dwugodzinny wolny przelot, O tym, że wodór jest lżejszy od powietrza w świecie naukowym wiedziano już znacznie wcześniej. Szybki postęp w rozwijaniu lotów balonowych wywołał więc zrozumiały wzrost zainteresowania sprawami aeronautyki w całej Europie. Następne lata przynosiły coraz nowsze osiągnięcia w  [ Read More ]